بورس

نه افزایش قیمت خوراک و نه تکذیب نرخ تسعیر فرآورده‌های نفتی/ علت ریزش صنعت پتروشیمی مشخص شد!

اقتصادآنلاین- رجا ابوطالبی؛ عملکرد خرداد ماه پتروشیمی‌ها حال و روز بهتری از بازار ندارد. البته که در تمام صنایع و گروه‌ها بعضی از سهم‌ها مسیر خود را از دیگری جدا کرده و این امری بدیهی است. اما روی صحبت ما کلیت این صنعت است.چیزی که به چشم میخورد کاهش نرخ فروش محصولات ۲۷ شرکت از ۳۴ شرکت مورد بررسی بوده است. این کاهش نرخ فروش، تاثیر مستقیمی بر میزان سودآوری شرکت‌ها میگذارد که صد البته متاثر از نرخ نزولی قیمت‌های جهانی و عدم انطباق عرضه و تقاضا آن در کل دنیا است. در کنار این مسئله محدودیت برق نیز میتواند اثر منفی خود را بر روی این گروه بگذارد.

اما شرکتهایی مانند جم‌پیلن، کلر و شپلی نه تنها با افزایش نرخ، محصولات خود را به فروش رساندند؛ بلکه شاهد رکورد درآمد فروش آنها در دو سال گذشته بوده ایم.

لازم به ذکر است تا زمان انتشار این گزارش، بعضی از شرکتها گزارش ماهانه خرداد ماه خود را در سامانه کدال بارگزاری نکرده اند که منطقا از لیست بررسی ما حذف خواهند شد.

۱. شرکت پتروشیمی پارس (پارس) در خرداد ماه به درآمد فروش ۶۰۴۰ میلیارد تومانی رسید که نسبت به ماه گذشته آن ۴% کاهش پیدا کرده است از علت آن میتوان به کاهش ۶، ۱۴ و ۱۱ درصدی نرخ فروش سه محصول استراتژیک شرکت (استایرن منومر، پروپان و بوتان) اشاره کرد. سهم فروش این محصولات در سبد ماه چیزی نزدیک به ۸۰ درصد بوده است.

فروش ماهانه پارس

2. شرکت پتروشیمی مارون (مارون) در خرداد ماه به درآمد فروش ۴۲۳ میلیارد تومانی رسید که نسبت به ماه گذشته آن ۷۲% کاهش پیدا کرده است. از علت آن میتوان به کاهش ۴۶% مقدار فروش داخلی و ۹۵٪ مقدار فروش صادراتی شرکت اشاره کرد. همچنین نرخ فروش محصول استراتژیک شرکت (پلی پروپیلن) ۸% افزایش یافت که نتوانست تاثیر خود را بر روی صورت مالی بگذارد.

فروش ماهانه مارونفروش ماهانه مارون۱

3. شرکت پلیمر آریاساسول (آریا) در خرداد ماه به درآمد فروش ۲۸۳۰ میلیارد تومانی رسید که نسبت به ماه گذشته آن ۹% کاهش پیدا کرده است. از علت آن میتوان به کاهش ۵ تا ۲۰% نرخ فروش محصولات اشاره کرد. ما شاهد کاهش فروش چشمگیری چه در داخل و چه جهت صادرات نبودیم.

فروش ماهانه آریافروش ماهانه آریا۱

4. شرکت پتروشیمی نوری (نوری) در خرداد ماه به درآمد فروش ۵۵۸۵ میلیارد تومانی رسید که نسبت به ماه گذشته آن ۲۶% کاهش پیدا کرده است. علیرغم افزایش ۲۲% حجم فروش داخلی، کاهش ۷۸% مقدار فروش صادراتی از علت‌های اساسی افت درآمد فروش شرکت به حساب می آید. همچنین نرخ فروش سه محصول استراتژیک شرکت (مخلوط رافینیت، برش سبک و پارازایلین) به ترتیب ۳، ۶ و ۹ درصد افت را تجربه کردند. سهم فروش این محصولات در سبد ماه چیزی نزدیک به ۶۰ درصد بوده است.

فروش ماهانه نوریفروش ماهانه نوری1

5. شرکت پتروشیمی بوعلی سینا (بوعلی) در خرداد ماه به درآمد فروش ۳۰۸۸ میلیارد تومانی رسید که نسبت به ماه گذشته آن ۳۲% کاهش پیدا کرده است. از علت آن میتوان به کاهش ۴۲% مقدار فروش داخلی آن اشاره کرد. همچنین نرخ فروش داخلی استراتژیک ترین محصول شرکت (ریفرمیت) ۲% کاهش یافت. لازم به ذکر است که این محصول ۸۵٪ حجم فروش داخلی را عهده دار است.

فروش ماهانه بوعلیفروش ماهانه بوعلی1

6. شرکت پتروشیمی زاگرس (زاگرس) در خرداد ماه به درآمد فروش ۱۴۹۲ میلیارد تومانی رسید که نسبت به ماه گذشته آن ۵۱% کاهش پیدا کرده است. از علت آن میتوان به کاهش ۱۲% و ۱۶٪ نرخ فروش داخلی و صادراتی استراتژیک‌ترین محصول شرکت (متانول) اشاره کرد. این کاهش قیمت از اثرات سقوط آزاد قیمت جهانی این محصول است؛ به طوری که نسبت به سال گذشته قیمت متانول تقریبا نصف شده است.

فروش ماهانه زاگرسفروش ماهانه زاگرس1

7. شرکت پتروشیمی تندگویان (شگویا) در خرداد ماه به درآمد فروش ۲۶۲۴ میلیارد تومانی رسید که نسبت به ماه گذشته آن ۴% کاهش پیدا کرده است. یکی از علت‌های آنرا میتوان کاهش ۱۴ درصدی نرخ فروش محصول استراتژیک شرکت (گرید بطری) برشمرد. این محصول ماههاست روند کاهشی به خود گرفته است.

فروش ماهانه شگویا

8. شرکت پلی پروپیلن جم (جم پیلن) در خرداد ماه به درآمد فروش ۱۴۰۰ میلیارد تومانی رسید که نسبت به ماه گذشته آن ۵۰% افزایش پیدا کرده است. ازعلت آن میتوان به افزایش ۵ تا ۱۸% نرخ فروش استراتژیک‌ترین محصول شرکت (پلی پروپیلن) اشاره کرد. این سومین ماه رشد درآمد فروش شرکت است که توانست رکورد دو سال گذشته را بشکند!

فروش ماهانه جم پیلنفروش ماهانه جم پیلن1

9. شرکت پتروشیمی خارک (شخارک) در خرداد ماه به درآمد فروش ۸۵۸ میلیارد تومانی رسید که نسبت به ماه گذشته آن ۲۰% کاهش پیدا کرده است. از علت آن میتوان به کاهش ۱۳% نرخ فروش دو محصول استراتژیک شرکت (بوتان و پروپان) اشاره کرد. همچنین شرکت در این ماه درامدی از فروش متانول و گوگرد را تجربه نکرده است. سهم فروش این محصول در سبد ماه پیش چیزی نزدیک به ۷۵ درصد بوده است.

فروش ماهانه شخارک

10. شرکت پتروشیمی شازند (پتروشیمی اراک) (شاراک) در خرداد ماه به درآمد فروش ۲۴۰۹ میلیارد تومانی رسید که نسبت به ماه گذشته آن ۵% کاهش پیدا کرده است. ازعلت آن میتوان به کاهش ۱۶% مقدار فروش صادراتی شرکت اشاره کرد.

فروش ماهانه شاراکفروش ماهانه شاراک۱

11. شرکت پتروشیمی فن آوران (شفن) در خرداد ماه به درآمد فروش ۶۶۲ میلیارد تومانی رسید که نسبت به ماه گذشته آن ۹% کاهش پیدا کرده است. از علت آن میتوان به کاهش ۱۳% نرخ فروش استراتژیک ترین محصول شرکت (متانول) اشاره کرد. این کاهش قیمت از اثرات سقوط آزاد قیمت جهانی این محصول است؛ به طوری که نسبت به سال گذشته قیمت متانول تقریبا نصف شده است. لازم به ذکر است ۸۰ درصد حجم فروش شرکت را متانول عهده دار بوده است.

فروش ماهانه شفنفروش ماهانه شفن1

12. شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران (شیران) در خرداد ماه به درآمد فروش ۵۲۳ میلیارد تومانی رسید که نسبت به ماه گذشته آن ۴۴% کاهش پیدا کرده است. از علت آن میتوان به کاهش ۴۱% مقدار فروش داخلی و ۵۷٪ فروش صادراتی آن اشاره کرد. همچنین نرخ فروش استراتژیک ترین محصول شرکت (الکیل بنزن خطی ) ۳% کاهش یافت.

فروش ماهانه شیرانفروش ماهانه شیران۱

13. شرکت پتروشیمی غدیر (شغدیر) در خرداد ماه به درآمد فروش ۴۰۴ میلیارد تومانی رسید که نسبت به ماه گذشته آن ۱۴% کاهش پیدا کرده است. ازعلت آن میتوان عدم صادرات شرکت در این ماه را برشمرد.

فروش ماهانه شغدیرفروش ماهانه شغدیر1

14. شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر (شبصیر) در خرداد ماه به درآمد فروش ۳۲۸ میلیارد تومانی رسید که نسبت به ماه گذشته آن ۱۴% کاهش پیدا کرده است. ازعلت آن میتوان به کاهش ۱۳% مقدار فروش داخلی آن اشاره کرد. نرخ فروش محصول شرکت تقریبا ثابت ماند.

فروش ماهانه شبصیرفروش ماهانه شبصیر۱

15. شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم) در خرداد ماه به درآمد فروش ۳۱۴ میلیارد تومانی رسید که نسبت به ماه گذشته آن ۳۶% افزایش پیدا کرده است. ازعلت آن میتوان به رشد دو برابری صادرات اشاره کرد. البته که نرخ فروش یکی از محصولات شرکت حدود ۵٪ کاهش پیدا کرده است.

فروش ماهانه شجمفروش ماهانه شجم۱

16. شرکت صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز (شکام) در خرداد ماه به درآمد فروش ۴۱۰ میلیارد تومانی رسید که نسبت به ماه گذشته آن ۳۸% افزایش پیدا کرده است. ازعلت آن میتوان به افزایش ۲۳ درصدی مقدار فروش داخلی (به جز بازگانی که امکان ایجاد خطا در تحلیل سهامداران را ایجاد میکرد) و ۲۱ درصدی مقدار فروش صادراتی آن اشاره کرد. رکورد فروش شرکت در دو سال گذشته!

فروش ماهانه شکامفروش ماهانه شکام۱

17. شرکت پلی اکریل ایران (شپلی) در خرداد ماه به درآمد فروش ۳۹۰ میلیارد تومانی رسید که نسبت به ماه گذشته آن ۲۷% افزایش پیدا کرده است. علیرغم کاهش ۸ درصدی نرخ فروش محصول استراتژیک شرکت (الیاف ونوار پلی استر)، افزایش ۱۹ درصدی مقدار فروش شرکت، از علت‌ اصلی افزایش درآمد فروش است. رکورد فروش شرکت در دو سال گذشته!

فروش ماهانه شپلی

18. شرکت نیروکلر( شکلر) در خرداد ماه به درآمد فروش ۷۴ میلیارد تومانی رسید که نسبت به ماه گذشته آن ۲۳% کاهش پیدا کرده است. ازعلت آن میتوان به کاهش ۶۷% مقدار فروش صادراتی شرکت اشاره کرد. سهم فروش صادراتی، ۳۵ درصد از کل فروش بوده است.

فروش ماهانه شکلرفروش ماهانه شکلر۱

19. شرکت کلرپارس(کلر) در خرداد ماه به درآمد فروش ۹۲ میلیارد تومانی رسید که نسبت به ماه گذشته آن ۱۰% افزایش پیدا کرده است. کولاک صادراتی این ماه، هم رکورد فروش صادرات و هم رکورد فروش کل را زد! لازم به ذکر است نرخ فروش محصول صادراتی شرکت (کلر و مشتقات آن و سود سوزآور) ۵۳٪ افزایش یافت.

فروش ماهانه کلرفروش ماهانه کلر۱

20. شرکت معدنی املاح ایران (شاملا) در خرداد ماه به درآمد فروش ۸۷ میلیارد تومانی رسید که نسبت به ماه گذشته آن ۹% کاهش پیدا کرده‌است. علیرغم افزایش ۷% مقدار فروش شرکت؛ به علت کاهش ۳۷٪ نرخ فروش محصول آن (نمک تصفیه) درآمد فروش افت پیدا کرده است.

فروش ماهانه شاملافروش ماهانه شاملا۱

21. شرکت کربن ایران (شکربن)  در خرداد ماه به درآمد فروش ۲۲۷ میلیارد تومانی رسید که نسبت به ماه گذشته آن ۳۷% افزایش پیدا کرده است. ازعلت آن میتوان افزایش ۳۸٪ مقدار فروش داخلی شرکت اشاره کرد. همچنین نرخ تک محصول تولیدی شکربن ۲٪ افزایش یافت.

فروش ماهانه شکربنفروش ماهانه شکربن۱

22. شرکت صنعتی دوده فام (شصدف) در خرداد ماه به درآمد فروش ۱۶۶ میلیارد تومانی رسید که نسبت به ماه گذشته آن ۴% افزایش پیدا کرده است. ازعلت آن میتوان افزایش ۳۰٪ مقدار فروش صادراتی شرکت اشاره کرد. همچنین نرخ تک محصول تولیدی شصدف ۲٪ افزایش یافت.

فروش ماهانه شصدففروش ماهانه شصدف۱

23. شرکت صنایع شیمیایی فارس (شفارس) در خرداد ماه به درآمد فروش ۸۹ میلیارد تومانی رسید که نسبت به ماه گذشته آن ۱% افزایش پیدا کرده است. رکورد فروش شرکت در دو سال گذشته!

فروش ماهانه شفارسفروش ماهانه شفارس۱

24. شرکت پتروشیمی آبادان (شپترو) در خرداد ماه به درآمد فروش ۹۴ میلیارد تومانی رسید که نسبت به ماه گذشته آن ۱۹% کاهش پیدا کرده است. ازعلت آن میتوان به کاهش ۲۱% مقدار فروش استراتژیک ترین محصول شرکت یعنی pvc اشاره کرد.

فروش ماهانه شپتروفروش ماهانه شپترو۱

25. شرکت صنعتی و شیمیایی رنگین (شرنگی) در خرداد ماه به درآمد فروش ۳۶ میلیارد تومانی رسید که نسبت به ماه گذشته آن ۴۸۷% افزایش پیدا کرده است. کولاک فروش محصولات تزئینی و همچنین افزایش ۶۱٪ نرخ فروش آن سبب رشد اینچنینی درآمد شرکت در این ماه شد.

فروش ماهانه شرنگی

26. شرکت دوده صنعتی پارس (شدوص) در خرداد ماه به درآمد فروش ۱۳۸ میلیارد تومانی رسید که نسبت به ماه گذشته آن ۱۲% افزایش پیدا کرده است. افزایش ۴ درصدی نرخ فروش داخلی تنها محصول آن، در کنار رشد ۱۱ درصدی مقدار فروش، علت اصلی این رشد درآمدی است. رکورد فروش شرکت در دو سال گذشته!

فروش ماهانه شدوصفروش ماهانه شدوص۱

27. شرکت ملی شیمی کشاورز(شملی) در خرداد ماه به درآمد فروش ۵۲ میلیارد تومانی رسید که نسبت به ماه گذشته آن ۵۲% کاهش پیدا کرده است. از علت آن میتوان به کاهش ۴۸% مقدار فروش آن اشاره کرد. همچنین نرخ فروش محصولات شرکت (سموم مایع و پودری) به ترتیب ۴ و ۱۴% کاهش یافتند.

فروش ماهانه شملی

28. شرکت صنایع شیمیایی سینا (شسینا) در خرداد ماه به درآمد فروش ۲۹ میلیارد تومانی رسید که نسبت به ماه گذشته آن ۱۱% کاهش پیدا کرده است. علیرغم رشد ۵۴ درصدی فروش صادراتی و ۵ درصدی نرخ فروش داخلی هگزامین، کاهش ۳۷ درصدی فروش داخلی در کنار افت ۱۵ درصدی نرخ فروش صادراتی هگزامین، افت درآمد این ماه توجیه دارد.

فروش ماهانه شسینافروش ماهانه شسینا۱

29. شرکت توکا رنگ فولاد سپاهان (شتوکا) در خرداد ماه به درآمد فروش ۳۹ میلیارد تومانی رسید که نسبت به ماه گذشته آن ۸% افزایش پیدا کرده است. از  علت آن میتوان تنها به رشد ۸ درصدی مقدار فروش محصول شرکت اشاره کرد.

فروش ماهانه شتوکا

30. شرکت لعابیران (شلعاب) در خرداد ماه به درآمد فروش ۴۴ میلیارد تومانی رسید که نسبت به ماه گذشته آن ۶۷% افزایش پیدا کرده است. علت اصلی این جهش فروش را از رشد ۵۰ درصدی نرخ فروش محصول شرکت دانست. رکورد فروش شرکت در دو سال گذشته! 

فروش ماهانه شلعاب


منبع

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا