بورس

در دومین هفته تیرماه کدام شرکت‌ها به مجمع می‌روند؟

بکهنوج – مجمع عمومی فوق العاده تصمیم گیری در خصوص شمولیت مفاد ماده 141 قانون تجارت

فماک – مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اسانامه سازمان بورس

زفجر – مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

فروس – مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اسانامه سازمان بورس

فروژ– مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی


 

اخابر –  مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی


وبشهر– مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

 


تکنو – مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اسانامه سازمان بورس

شلیا– مجمع عمومی فوق العاده تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه


 

تلیسه – مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

 


خاور – مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اسانامه سازمان بورس

لابسا – مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی


فخاس– مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اسانامه سازمان بورس

بوعلی – مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اسانامه سازمان بورس

شفن – مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اسانامه سازمان بورس

قرن – مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

کرماشا – مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس و تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

وآفری – مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی


دماوند– مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اسانامه سازمان بورس

بترانس– مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

فگستر مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اسانامه سازمان بورس

 

دپارس– مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

بتهران – مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی


شرانل – مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

فالوم– مجمع عمومی فوق العاده انتخال اعضای هییت مدیره

کماسه– مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس و تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

 

خودکفا – مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اسانامه سازمان بورس

پکرمان – مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اسانامه سازمان بورس


کاما – مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اسانامه سازمان بورس

وشمال – مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

 

 

جم – مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

بنیرو – مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی


 

شسینا – مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اسانامه سازمان بورس

 

 

تمحرکه– مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اسانامه سازمان بورس

بشهاب – مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی


 

 


 

 

 

ستران – مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

کشرق – مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی


 

 


 


 

 

 

بمپنا – مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

دشیری – مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی


 

 


 

 

 

زبینا– مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

لخزر –  مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی


 

 

 

 

خزامیا– مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اسانامه سازمان بورس

 


 

 

 

 

بکام- مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس و تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

 


 

 

 

 

سمتاز – مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اسانامه سازمان بورس

 منبع

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا